foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Jesteśmy szkołą, która zapewnia wszechstronny rozwój osobowości uczniów. Wspomaga rodzinę w procesie wychowania. Gwarantuje nauczanie przez wysoko wykwalifikowaną kadrę, opierającą współpracę z uczniami i rodzicami na zasadzie partnerstwa. Jest przyjazna dla ucznia, rodziców i nauczycieli.

UWAGA Ósmoklasiści!

Egzamin Ósmoklasisty odbędzie się w poniedziałek(15.04), wtorek (16.04) i  środę (17.04) według ustalonego wcześniej harmonogramu i według poznanych przez rodziców i uczniów procedur.

 

Zbiórka zdających uczniów o godz. 8.15.