foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Jesteśmy szkołą, która zapewnia wszechstronny rozwój osobowości uczniów. Wspomaga rodzinę w procesie wychowania. Gwarantuje nauczanie przez wysoko wykwalifikowaną kadrę, opierającą współpracę z uczniami i rodzicami na zasadzie partnerstwa. Jest przyjazna dla ucznia, rodziców i nauczycieli.

ZAPROSZENIE

W dniu 24.05.2016  O godzinie 16: 00 odbędzie się szkolenie dla rodziców pt. „ Zaplatani w sieci”, na które bardzo serdecznie zapraszamy. Spotkanie realizowane jest w ramach programu szkolnej profilaktyki. Podczas spotkania poruszone zostaną najważniejsze zagadnienie związane z problematyką uzależnienia od komputera i Internetu. Omówione zostaną: skala zjawisk, narzędzia diagnostyczne, agresja związana z uzależnieniem dziecka od komputera i Internetu, oraz próby nawiązywania odpowiednich relacji z dzieckiem. Miejsce szkolenia: Szkolna sala gimnastyczna.