foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Jesteśmy szkołą, która zapewnia wszechstronny rozwój osobowości uczniów. Wspomaga rodzinę w procesie wychowania. Gwarantuje nauczanie przez wysoko wykwalifikowaną kadrę, opierającą współpracę z uczniami i rodzicami na zasadzie partnerstwa. Jest przyjazna dla ucznia, rodziców i nauczycieli.

 

   24.05.2016 w  Szkole Podstawowej  nr 3 im. K.K. Baczyńskiego w Raciborzu, odbyły się zajęcia profilaktyczne dla uczniów, nauczycieli i rodziców. Szkolenie przeprowadziła pani psycholog, terapeuta uzależnień ze Śląskiego Centrum Profilaktyki i Psychoterapii
w Katowicach. Tematem spotkania było: „ Zaplątani w sieci”. Uczniowie odpowiadali anonimowona pytania w ankiecie, która była jednym z punków programu „Zaplątani w sieć”, jako pomiar zdystansowania wobec Internetuuczniów, a konkretniej wykrycie braku wolności w tej kwestii. Nauczyciele i rodzice dowiedzieli się, o najważniejszych zagadnieniach związanych z problematyką uzależnienia od komputera i Internetu. Omówiona została skala zjawiska, narzędzia diagnostyczne, które można zastosować w pracy w szkole oraz podstawy profilaktyki uzależnień od komputera i Internetu. Technokracja jest znakiem sygnowanej współczesności. Naturalnym zjawiskiem jest, że młodzież sięga po najmłodsze medium. Alfabetyzację komputerową w pokoleniach wchodzących w dojrzałość można ocenić, jako doskonałą, a co najmniej bardzo dobrą.  Niesie to prócz pozytywów i negatywne skutki, jak każde nasilające się zjawisko. W kontakcie z komputerem można wypracować dystans, zwłaszcza powinni nauczyć się tego zachłanni kontaktów i mocnych wrażeń ludzie młodzi. Program „Zaplątani w sieci” jest rozmową z młodymi, których trudno nie nazwać ekspertami Sieci. To jedna z bardziej efektywnych form pracy z młodzieżą. Nie tyle górowanie nad nastolatkami, co próba nawiązania odpowiednich relacji może przynieść pozytywne skutki - szansę na uchronienie przed uzależnieniem.