foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Jesteśmy szkołą, która zapewnia wszechstronny rozwój osobowości uczniów. Wspomaga rodzinę w procesie wychowania. Gwarantuje nauczanie przez wysoko wykwalifikowaną kadrę, opierającą współpracę z uczniami i rodzicami na zasadzie partnerstwa. Jest przyjazna dla ucznia, rodziców i nauczycieli.

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego
w Raciborzu realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich 


„Wysoka jakość edukacji szkolnej w Mieście Racibórz”

 

Miło nam poinformować, że Szkoła Podstawowa nr 3 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego realizuje projekt „Wysoka jakość edukacji szkolnej w Mieście Racibórz” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Społeczny) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

 

Projekt ma na celu zwiększenie kompetencji kluczowych uczniów poprzez stworzenie warunków poprawy jakości i efektywności nauczania w wyniku realizacji zajęć dodatkowych. W projekcie przewidziano również doposażenie placówek w pomoce do zajęć specjalistycznych oraz podniesienie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli.

 

Projekt realizowany będzie w okresie od 1 czerwca 2021 roku do 31 grudnia 2022 roku.  Szczegółowe informacje można uzyskać  w sekretariacie szkoły.

Wartość projektu: 3 106 170,47 zł.
Dofinansowanie projektu z UE: 2 640 244,89 zł.
Beneficjent: Miasto Racibórz