foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Jesteśmy szkołą, która zapewnia wszechstronny rozwój osobowości uczniów. Wspomaga rodzinę w procesie wychowania. Gwarantuje nauczanie przez wysoko wykwalifikowaną kadrę, opierającą współpracę z uczniami i rodzicami na zasadzie partnerstwa. Jest przyjazna dla ucznia, rodziców i nauczycieli.

Uczniowie kl. I i II naszej szkoły zostali uroczyście przyjęci w poczet czytelników szkolnej biblioteki. Na uroczystość licznie przybyli rodzice uczniów.  Pan Dyrektor Marcin Handziuk w krótkim przemówieniu zachęcił dzieci do czytelnictwa, a rodzicom przypomniał o wartościach, jakie niesie czytanie książek. Nad całością imprezy czuwała nauczyciel bibliotekarz - Pani Oksana Leszczyńska, która wspólnie z uczniami kl. VII przygotowała dla najmłodszych liczne atrakcje. Starsi uczniowie przebrani za bajkowe postaci zadawali kolegom zagadki, które sprawdziły ich znajomość bohaterów bajek i baśni. Klasa I i II popisała się piękną recytacją wierszy po polsku i po śląsku o literkach i książkach. Nie zabrakło też skocznego tańca, który dla najmłodszych kolegów przygotowały uczennice kl. Vb.

Po wprowadzeniu w magiczny świat książek i biblioteki przyszli czytelnicy złożyli uroczyste przyrzeczenie, że będą szanować książki, a Pan Dyrektor dokonał uroczystego pasowania na czytelnika. Każde dziecko otrzymało własną kartę elektroniczną do biblioteki oraz puzzle i kolorowe zakładki. Sponsorami upominków była Rada Rodziców oraz Szkolna Kasa Oszczędności działająca w naszej szkole. 

 

 

Życzymy najmłodszym uczniom, aby szkolna biblioteka była zawsze dla nich miejscem bezpiecznym, przyjaznym, radosnym i chętnie przez nich odwiedzany