foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Jesteśmy szkołą, która zapewnia wszechstronny rozwój osobowości uczniów. Wspomaga rodzinę w procesie wychowania. Gwarantuje nauczanie przez wysoko wykwalifikowaną kadrę, opierającą współpracę z uczniami i rodzicami na zasadzie partnerstwa. Jest przyjazna dla ucznia, rodziców i nauczycieli.

Zapisy uczniów do klasy pierwszej
na rok szkolny 2020/2021!!!


Dokumenty proszę składać w sekretariacie
do 17.03.2020.

w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Racibórz na rok szkolny 2020/2021.

zarządzam, co następuje:


§ 1. Ustalam harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym dotyczącym roku szkolnego 2020/2021 do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Racibórz:

Dokumenty do pobrania:

Zgłoszenie ucznia do szkoły kl. I - z obwodu SP 3

Załącznik do zgłoszenia - oświadczenie o miejscu zamieszkania

Wniosek o przyjęcie do 1 klasy - spoza obwodu

Zgoda na przetwarzanie wizerunku dziecka

Wniosek o objęcie dziecka nauką języka mniejszosci narodowej - język niemiecki

Deklaracja korzystania z obiadów w szkole

Deklaracja basen

Oświadczenie religia