foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Jesteśmy szkołą, która zapewnia wszechstronny rozwój osobowości uczniów. Wspomaga rodzinę w procesie wychowania. Gwarantuje nauczanie przez wysoko wykwalifikowaną kadrę, opierającą współpracę z uczniami i rodzicami na zasadzie partnerstwa. Jest przyjazna dla ucznia, rodziców i nauczycieli.

Informacja!

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 w Raciborzu informuje, iż rekrutacja do klasy I

na rok szkolny 2019/2020

trwa od 11 marca 2019- do 19 marca 2019.

Zgłoszenia dzieci do szkoły przyjmowane są
w sekretariacie szkoły lub sekretariacie przedszkola.

W razie wyboru innej szkoły rodzic ma obowiązek powiadomienia szkoły obwodowej

do 19 marca 2019r
 o swojej decyzji ( składa wniosek o przyjęcie dziecka do wybranej szkoły).