PLAN PRACY SKO

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 W RACIBORZU

W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

 

 

Cele

Forma realizacji

Termin

Odpowiedzialni

Zorganizowanie pracy w nowym roku szkolnym

-Opracowanie planu pracy oraz regulaminu SKO na rok szkolny 2015/2016

- Nawiązanie współpracy z Bankiem Spółdzielczym w Raciborzu.

 

- Przygotowanie dokumentacji.

- Systematyczne prowadzenie dokumentacji SKO.

- Podanie informacji o SKO na stronie internetowej szkoły.

 

- Współpraca z organizacjami szkolnymi PCK i SU.

- Sporządzanie sprawozdania z działalności SKO w I i II semestrze.

- Przystąpienie do konkursu „Oszczędzanie w SKO procentuje w Banku Spółdzielczym”.

- Sporządzenie raportu z udziału w konkursie.

- Wykonywanie kroniki wydarzeń z okresu trwania konkursu.

- Zestawienie rocznego oszczędzania i przekazanie go do BS w Raciborzu.

 

X 2015

 

 

 

 

 

X 2015

 

Cały rok szkolny

Koniec semestrów

 

X 2015

 

III 2016

III 2016

 

VI 2016

Dyrektor szkoły,

opiekun SKO

 

 

 

 

opiekun SKO,

A. Gałeczka

Opiekun PCK, SU, SKO

opiekun SKO

 

 

opiekun SKO

opiekun SKO

 

opiekun SKO

 

opiekun SKO

 

Propagowanie idei oszczędzania wśród uczniów naszej szkoły

- Przyjęcie w poczet członków SKO  uczniów kl. I.

- Wręczenie pierwszakom książeczek systematycznego oszczędzania ze wkładem 10 zł na ucznia (sponsorem Bank Spółdzielczy).

- Przyjmowanie indywidualnych wpłat uczniów.

- Systematyczne oszczędzanie i dokonywanie wpłat  na zbiorczą książeczkę w Banku Spółdzielczym.

- Prowadzenie bloga na stronie Talentowisko.pl

-Październik Miesiącem Oszczędzania- zorganizowanie konkursu i wystawy prac uczniowskich.

- Konkurs na prezentację multimedialną - historia pieniądza.

 

- Przedstawienie związane z oszczędzaniem.

- Wykonywanie gazetki na holu szkoły.

 

-Konkurs literacki "Czy warto oszczędzać" (opowiadanie).

 

- Planeta SKO-landii - konkurs plastyczny.

- Bajka SKO "Pewnego jesiennego dnia"- praca literacka.

 

- Fantazyjna portmonetka - zaprojektowanie portfela na monety.

 - Mikołajkowy Turniej Wiedzy Ekonomicznej.

 

- Rymowanki o oszczędzaniu.

- Najlepszy zbieracz złota.

- Bombka z motywem SKO.

-Świnka skarbonka - konkurs.

-Mikołajkowa karta bankomatowa

 

- Mistrz pisania i oszczędzania - dyktando ortograficzne.

 

- Pisanki S-kaowiczów.

- Znaczek z motywem SKO - konkurs plastyczny.

- "Oszczędzania uczymy się od zwierząt" - konkurs recytatorski.

 

X 2015

 

X 2015

 

 

Cały rok

 

Cały rok

 

X'15-III'16

X 2015

 

II 2015

II 2015

 

cały rok

 

IV 2015

XI 2015

XI 2015

 

XI 2015

 

XII 2015

 

I 2016

XII 2015

XII 2015

XI 2015

 

IV 2016

XII 2015

opiekun SKO

 

opiekun SKO

 

 

wychowawcy, opiekun SKO

 

opiekun SKO

 

 

opiekun SKO

 

opiekun SKO

 

 

opiekun SKO,

M. Kobylak

Wych. kl. Ia, I b , III

Opiekun SKO

opiekun SKO'

E. Bochnia-Hetman

opiekun SKO

 

opiekun SKO'

E. Bochnia-Hetman

 

opiekun SKO

 

opiekun SKO,

A. Pieczka

 

opiekun SKO

 

 

 

opiekun SKO'

E. Bochnia-Hetman

 

Opiekun SKO

Kształtowanie nawyku systematycznego oszczędzania.

- Przyjmowanie indywidualnych wpłat.

- Wpłaty na zbiorczą książeczkę do BS.

- Nagrodzenie systematycznie oszczędzających uczniów- uczeń miesiąca.

 

- "Oszczędna klasa" comiesięczne współzawodnictwo między - klasowe.

Cały rok

 

Cały rok

Cały rok i

koniec roku

 

Opiekun SKO

 

Opiekun SKO

Opiekun SKO

Opiekun SKO

 

Racjonalne gospodarowanie posiadanymi środkami i celowe ich wykorzystanie.

 

-Zakup nagród dla najlepiej oszczędzających oraz zwycięzców organizowanych konkursów.

 

 

Cały rok

 

Opiekun SKO

Podejmowanie inicjatyw zmierzających do ochrony naturalnego środowiska i pomoc potrzebującym

 

- "Gwiazdka dla zwierząt". Zbiórka karmy i kocyków  dla zwierząt ze schroniska w Raciborzu.

- Zbiórka puszek aluminiowych, makulatury ,baterii i plastykowych nakrętek .

- Praca na rzecz środowiska lokalnego zbiórka zużytego sprzętu.

- Zbiórka darów dla osób potrzebujących.

- Udziału w akcjach charytatywnych.

 

- Zakładanie "Ptasiej stołówki".

 

- Akcje na rzecz Unicef

 

- Misyjna kawiarenka

 

Stop elektrośmieciom - udział w projekcie.

"Moja miejscowość-lubię, szanuję, nie śmiecę".

 

XII 2015

 

Cały rok

 

XI 2015

 

Cały rok

 

 

XI 2015

II 2016

X 2015

 

V 2016

I 2016

Opiekun SKO i SU

 

Wychowawcy klas

 

Dyrektor szkoły,

 

Opiekun SKO, PCK, wychowawcy

Wychowawcy kl. I-III

Opiekun SKO, PCK

 

A. Szamara

Opiekun SKO

Rozbudzanie pomysłowości i przedsiębiorczości

 

- Organizacja kiermaszu Bożonarodzeniowego i Wielkanocnego.

 

-Pchli targ z zabawkami.

 

- Udział w akcji Góra Grosza.

 

- Kawiarenka WOŚP.

 

- Kiermasz jesiennych bukietów i wieńców adwentowych.

- Kawiarenka Walentynkowa.

XII 2015, IV 2016

 

III 2016

 

I 2016

I 2016

XI 2015

II 2016

Opiekun SKO, PCK, wychowawcy

 

Opiekun SKO

Opiekun SU

Opiekun SKO, PCK

Popularyzowanie wiedzy ekonomicznej. Zapoznanie uczniów z działalnością BS.

 

Pogadanki w klasach i spotkania z pracownikami Banku Spółdzielczego.

- Wycieczka do BS w Raciborzu

- Lekcje o tematyce oszczędzania.

- Reportaż z działalności SKO w BS.

-Miesięczne krzyżówki ekonomiczne.

Projekt monety okolicznościowej

Cały rok

 

XI 2015

 

VI 2016

 

XI-VI

V2016

Opiekun SKO

 

Przyzwyczajanie do korzystania z usług bankowych.

 

- Dokonywanie wpłat przez uczniów na własne książeczki oszczędnościowe SKO

.

 

Cały rok szkolny

Opiekun SKO

 

Opracował opiekun SKO

Krystyna Pacharzyna

Zatwierdził Dyrektor SP 3

Małgorzata Popiel- Łapiniak