• Kontrast
 • Tekst
 • Powiększenie
 • Skalowanie treści 100%
 • Aa Czcionka 100%
 • Wysokość linii 100%
 • Odstęp liter 100%

Szkoła Podstawowa nr 3
im. K.K. Baczyńskiego
w Raciborzu

 GodĹ‚o PolskiBiuletyn informacji publicznej BIP

 

PLAN PRACY KOŁA PCK NA ROK SZKOLNY 2015/2016        

 

Działalność Szkolnego Koła PCK obejmuje szeroki zakres , a w szczególności  pomoc potrzebującym, promowanie idei humanitaryzmu i bezinteresownej pracy na rzecz drugiego człowieka, działanie na rzecz poprawy bezpieczeństwa poprzez edukację dzieci w zakresie pierwszej pomocy oraz promowanie zdrowego trybu życia .

Cele :

 • Kształtowanie humanitarnej wrażliwości społecznej uczniów
 • Wyrabianie postaw gotowości pomocy innym
 • Rozwijanie kultury zdrowotnej - wyrabianie nawyków przestrzegania higieny w życiu codziennym
 • Promowanie zdrowego stylu życia

   Zdania wychowawcze :

 • Wdrażanie do podstawowych zasad higieny
 • Profilaktyka uzależnień i chorób zakaźnych
 • Wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa
 • Uwrażliwianie na los i potrzeby drugiego człowieka

 

 

L. p.

 

Termin realizacji

 

Zadania

 

 

1.

Wrzesień

1.Sprawy organizacyjne.

2. Nawiązanie współpracy z pielęgniarką,  Rejonowym Oddziałem PCK w Raciborzu opiekunem SKO ,szkolnym pedagogiem w celu preferowania higieny otoczenia i higieny psychicznej .

2.

Październik

 1. Dzień Walki z Głodem i  Ubóstwem zbiórka -żywności i słodyczy do Rejonowego Oddziału PCK w Raciborzu i do Domu Dziecka w Pogrzebieniu.
 2. Zasady udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej  - pokaz udzielania pierwszej pomocy  ratownika medycznego .
 3. Kawiarenka misyjna .Przeznaczenie dochodu na misje.
 4. Odwiedzanie miejsc Pamięci Narodowej i cmentarza ,zapalenie zniczy.
 5. Po zdrowie na łąkę i do ogrodu.Znaczenie ziół. Zajęcia kl.III.

3.

Listopad

 1. Jesienne stroiki – konkurs.Sprzedaż - przeznaczenie dochodu na prezenty do szpitala z okazji Mikołaja .
 2. Gazetka „Pierwsza pomoc”.

4.

Grudzień

 1. Przygotowanie kartek świątecznych dla osób samotnych do Rejonowego Oddziału PCK.
 2. Świąteczny kiermasz .
   

5.

Styczeń

 1. Udział w akcji WOŚP .

6.

Luty

 1. Konkurs plastyczny – Piramida zdrowia
 2. Gazetka "Bezpieczne   zabawy  zimowe".

7.

Marzec

 1. Popularyzacja higieny zdrowotnej przez gazetki i kąciki czystości w klasach, organizowanie pogadanek.Dzień Czerwonego Krzyża.
 2. Udział w akcji "Wielkanoc z PCK"-

”Wielkanocny koszyczek” zbiórka słodyczy do Domu Dziecka w Pogrzebieniu.

 

8.

Kwiecień

 1. Szkolny Dzień Zdrowia. Obchody Dnia Służby Zdrowia . Przygotowywanie inscenizacji o tematyce zdrowotnej.

9.

Maj

 1. Propagowanie higieny osobistej ze szczególnym uwzględnieniem jamy ustnej, skóry, włosów.

10.

Czerwiec

 1. Podsumowanie  całorocznej pracy.Akcja „Bezpieczne wakacje”.

 

 

Opracowała :
Alicja Szamara opiekun PCK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

logo projekt