foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Jesteśmy szkołą, która zapewnia wszechstronny rozwój osobowości uczniów. Wspomaga rodzinę w procesie wychowania. Gwarantuje nauczanie przez wysoko wykwalifikowaną kadrę, opierającą współpracę z uczniami i rodzicami na zasadzie partnerstwa. Jest przyjazna dla ucznia, rodziców i nauczycieli.

Dzień Edukacji Narodowej

– polskie święto oświaty i szkolnictwa wyższego ustanowione 27 kwietnia 1972 roku, określone ustawą – Karta praw i obowiązków nauczyciela jako Dzień Nauczyciela. Od 1982 roku na mocy ustawy Karta Nauczyciela obchodzone jako Dzień Edukacji Narodowej. Wikipedia

 

Z okazji Dnia Nauczyciela składamy serdeczne życzenia


wielu sukcesów zawodowych, spełnienia obranego celu


oraz tego, aby podejmowany trud


był źródłem satysfakcji i społecznego uznania

 

Życzenia uczniów naszej szkoły zostały zamieszczone na Facebooku szkolnym.